Werkwijze

De Groenkamer is het ontwerpbureau voor tuin, park en stedelijke en landschappelijke buitenruimte. Ik ontwerp de plek waar je geniet, beleeft, deelt en herinnert.

 

Graag geef ik uitleg via welke stappen we tot een ontwerp en/of beplantingsplan zullen komen. Allereerst maak ik graag kennis met de opdrachtgever en gaan we in gesprek om te inventariseren waar ‘de opgave en/of het probleem’ van de huidige situatie ligt. Ook dient dit gesprek ter verduidelijking van de wensen. Hierbij zal blijken welk product gewenst is; een schets, een ontwerp, een beplantingsplan, advies over verlichting, materiaal, of...

Kort ontwerptraject

Wellicht geeft je de voorkeur aan een vlot en bondig ontwerptraject. Voor een beknopt (schets)ontwerp kun je uitstekend bij De Groenkamer terecht. Hiervoor is een tarievenlijst opgesteld en kunnen we vlot aan de slag. De tarieven worden op aanvraag toegestuurd.

Uitgebreid ontwerp traject

Een uitgebreid traject bestaat uit een kennismaking, een inventarisatie, een analyse en het programma van eisen. Je ontvangt een offerte waarin de te volgen stappen met de bijbehorende kosten inzichtelijk zijn gemaakt. Indien je akkoord bent, gaan we aan de slag met de opdracht conform een afgestemde planning.

Bij de aanvang van de ontwerpopdracht maak ik eerst een schets, waarna vervolgens het conceptontwerp en het definitieve plan worden opgesteld. In het vervolgtraject van aanleg en onderhoud van het ontwerp en/of beplantingsplan kan ik van dienst zijn met aanleg- en onderhoudsbegeleiding en het leveren van beplanting. Hiermee is de uitvoering van een zorgvuldig ontworpen plan gegarandeerd. Graag ontmoet ik je in een persoonlijk gesprek.

 

Werkwijze